Analys – Del A

Här presenterar vi den första fasen av vårt arbete som är indelad i fyra deluppgifter. 

Varje deluppgift belyser Bengtsfors ur olika perspektiv och på olika nivåer. Syftet har varit att få förståelse för Bengtsfors speciella förutsättningar och behov, och att identifiera de krav på förändring som följer av globala utmaningar och visionen om en hållbar utveckling. 

Vidare var syftet att skissa övergripande riktningar för Bengtsfors framtid.

Den lokala situationen

Geografisk och tematisk analys av Bengtsfors

Den större kontexten

Omvärldsanalys på olika samhällsnivåer

Rurbana Framtider

Långsiktiga framtidsvisioner

SWOT & Strategier

Hållbara riktningar för Bengtsfors