Categories
Kandidatarbete 2021

Anton Persson

AFTER FISH

Fiskhamnen handlar endast om fiskindustri i
dagsläget. Områdets centrala läge väcker frågan
om området borde ge plats till en större
variation av aktiviteter. After Fish presenterar en
stadsdel som efter att fisken har försvunnit ger
plats för att bo, arbeta och umgås.

HOTELL KRISTALLEN

Längs med Göteborgs glittrande vatten skapas en byggnad inspirerad av vatten och kristaller. Grundformen är en kvadrat. Två av kvadratens hörn har dragits ut för att skapa större yta till
de två första planen ovan mark.
För att skapa en mer privat känsla i hotellrummen finns ett extra lager till fasaden framför hotellrummen. Lagret består av plåtelement med samma form som byggnaden från ovan.