Categories
Kandidatarbete 2021

Maija Virkki

Välkommen till stadsdelen på kanten mot älven där det blåa är ett viktigt element! Strandkanten blir tillgänglig med flera södervända kajplatser där bostadshusen, upphöjda på pelare, ger väderskyddade sitt- och aktivitetsplatser. Vatten från hav och himmel samlas upp i kanaler som leder ut i hamnbassängerna. Vid den södra bassängen, mitt i den gröna parken, hittar […]

Categories
Kandidatarbete 2021

Hiru Walisadeera

Categories
Kandidatarbete 2021

Beatrice Wallén

Categories
Kandidatarbete 2021

Sara Winberg

Categories
Kandidatarbete 2021

Maja Wintzell

Categories
Kandidatarbete 2021

Shams Al-Azzawe

Categories
Kandidatarbete 2021

Elsa Alm

Categories
Kandidatarbete 2021

Madeleine Andersson

Categories
Kandidatarbete 2021

Sara Bergman

Categories
Kandidatarbete 2021

Adam Bäck Thorén