Categories
Kandidatarbete 2021

Jonna Kündig Hörberg

Categories
Kandidatarbete 2021

Malou Lundqvist Berle

Categories
Kandidatarbete 2021

Ebba Möll

Categories
Kandidatarbete 2021

Sandra Richardson

Categories
Kandidatarbete 2021

Karin Sahlin

Categories
Kandidatarbete 2021

Karl Salmonsson

Categories
Kandidatarbete 2021

Alice Wink

FISKEHAMNEN Omvandlingen av Göteborgs fiskhamn innebär en unik möjlighet att tillgängliggöra Göta älv för stadens invånare. Projektet syftar till att skapa en mängd av offentliga rum i relation till vattnet, Majorna och olika angränsande stråk. Fyra olika typologier ger en enhetlig men omväxlande stadsdel som inordnar sig i Majornas gatustruktur. Däremot skapas en stor hierarkisk […]

Categories
Kandidatarbete 2021

Axel Benjaminsson