Den lokala situationen

Den första deluppgiften i kursen handlade om att få en förståelse för den lokala situationen i Bengtsfors. Uppgiften var att inventera och beskriva några olika geografiska områden i Bengtsfors med omnejd och att undersöka Bengtsfors som livsmiljö utifrån olika tematiska aspekter.

I uppgiften ingick även att identifiera styrkor och svagheter relaterade till respektive område och tema.

Klassen delades i sex grupper, var och en med ansvar för ett geografiskt område och ett tema.

De olika temana var:

• att bo i Bengtsfors

• att försörja sig i Bengtsfors

• att växa upp, leva och bli gammal i Bengtsfors

• att förflytta sig i, till och från Bengtsfors

• Bengtsfors genom historien

• att överleva i ett långsiktigt perspektiv