Den större kontexten

Den andra deluppgiften handlade om att studera och förstå Bengtsfors i ett större sammanhang. I uppgiften ingick att undersöka drivkrafter och trender i omvärlden som kan påverka den fortsatta utvecklingen i Bengtsfors.

Analyserna är baserade på litteraturstudier, intervjuer och föreläsningar. Utifrån en förståelse av det större sammanhanget identifierade vi möjligheter och hot för en positiv och hållbar utveckling i Bengtsfors.

Vi arbetade i sex olika grupper med fokus på olika nivåer:

• Fyrbodal

• Västra Götaland

• Sverige

• Europa

• Världen (OECD-länder)

• Världen (FN)