Fördjupningsprojekt

I fördjupningsprojekten har ambitionen varit att fördjupa studierna av frågor som på olika sätt rör planering och gestaltning för en hållbar utveckling. Utgångspunkten har varit det gemensamma arbetet i kursens inledande del. 

Vi har själva valt fördjupningsområde och gruppsammansättning. Projekten behandlar olika rumsliga nivåer och olika geografiska och tematiska områden.

ReflektionerEllen Boman, Adam Elinder, Julina Lindqvist, Joel Sidenvik

Detta projekt föreslår en plats för att vistas i vildmarken, för att bättre knyta an till naturen, andra och en själv. Ett boende för långa och korta vistelser som skapar nya möjligheter för arbetsliv och besöksnäring i Gustavsfors, året runt.

Stationsbageri SjöutsiktenLouise Sivertsson

Du stannar påvägen eller så är det din destination. En plats i centrala Billingsfors för spontana och planerade möten. Fika på bageriet eller promenera ut på utsiktsbron och vidare längs Laxsjön.

Gemensamma modulträdgårdarJeevan Prem Madugula, Abdullah Natsheh, Mohammed Rshdan

Projektet erbjuder flexibla jordbruksnoder som kan startas av några få medlemmar. Det behandlar också olika sociala och ekonomiska frågor genom att skapa gemensamma utrymmen som stärker de sociala banden.

Torg i naturenCornelia Ahlstedt, Sofia Selin, Tove Wik

Genom att utveckla torg i naturen vill vi visa hur man med hjälp av arkitektur kan skapa publika platser i naturnära lägen. Därmed främjas möten mellan människor samtidigt som naturen tillgängliggörs för fler.

NoderAngelika Carlsson, Amitis Fouladi, Lisa Jansson

Noder kretsar kring sökandet efter en strategi för hur hållbar turism kan implementeras i Bengtsfors, genom att bidra till positiv förändring och utan exploatering av lokala kvalitéer. Vi presenterar två noder som exemplifierar hur man kan bidra till symbios mellan befolkning, besökare och miljö.

B(R)YGGAHilda Alfredsson, Albin Haggren, Oleg Sokolovskyi, Christine Wikman

Brygga är ett projekt som, genom dialog med barn och ungdomar i Bengtsfors, syftar till att stärka kommunens koppling till vattnet.

HälsoforumGry Hauge, Emma Sundström, Yige Qin

Vårt projekt flyttar Hälsoforum från vårdcentralens källare till Brogatan1, som görs om till en hälsofrämjande byggnad med tillhörande trädgård. Ett gemensamt kontor öppet för småföretagare läggs till på de översta våningarna för att öka lönsamheten och gemenskapen mellan företagare i kommunen. Målet är att belysa och förhindra mental ohälsa i
kommunen.

PAPER TOWN Lucy Chen, Maja Lindroth, Helene Wallberg

Syftet med projektet är att skapa platser att samlas kring och inspireras av, samt att stärka bilden av Bengtsfors, både inom och utom kommunen. Genom att kombinera arkitektur med det industriella arvet synliggörs det lokala materialet papper och dess möjligheter inför framtiden.

JOINTSErika Klein, Li Wallin

Projektet Joints handlar om att skapa mötesplatser och stärka identitet genom att knyta an till historien och den lokala kulturen. Genom ett enkelt byggsystem
inspirerat av traditionella byggnadstekniker, samt en metod för medskapande processer hoppas vi kunna hjälpa invånare och lokala aktörer att tillsammans skapa framtidens mötesplatser i Bengtsfors.

Föreningens husJonatan Forsman

Ett förslag till samlingshus och sal för Billingsfors föreningsallians. Grundat teorier om kritisk regionalism, nationalromantik och lokal demokrati är detta en byggnad som skapar en hållbar identitet för framtiden med hjälp av stark koppling till platsens historia och arv.

ECO-MODEViktor Bienek, Pouya Khezri, Claudia Larsen, Najoud Nanaa

Det nya aktiva seniorsamhället i Gustavsfors. Ett seniorboende som motverkar ensamhet genom gemenskap.

Folkparken ValhallKatarina Karlkvist, Pauline Lambert, Josefin Nyman

För att undvika att Folkparken Valhall i Bengtsfors förfaller och glöms bort har den fått ett nytt program som möter behoven och önskemålen hos befolkningen. I vårt förslag blir Folkparken Valhall en stark mötesplats, centrerad kring kultur. Den blir en plats som tillhör alla som vill delta i de aktiviteter som hålls där.