Categories
Local Context - Framtida hållbar utveckling Bengtsfors

Ett Framtida Hållbart Bengtsfors

Vi är 34 studenter från masterprogrammet Architecture and Design Beyond Sustainable Development vid Chalmers Arkitekturskola i Göteborg. Under höstterminen 2020 har vi följt en kurs i planering och gestaltning för hållbar utveckling. På inbjudan av Bengtsfors kommun har vi tagit fram idéer och förslag kring hur ett hållbart Bengtsfors kan se ut i framtiden.

Planering och gestaltning till stöd för en hållbar utveckling kräver å ena sidan kunskap om den lokala situationen, å andra sidan förståelse för de förändringsprocesser som pågår på lokal, regional, nationell och global nivå.

Vårt arbete har genomförts som en process i flera steg där vi dels arbetat “underifrån” med att förstå platsens speciella förutsättningar och behov, och dels “ovanifrån” med att identifiera de krav på förändring som följer av globala utmaningar och visionen om en hållbar utveckling. Strategier och förslag har successivt tagit form i ett möte mellan det lokala och det globala.

Arbetet har genomförts i två faser.

1 Analys och strategier

2 Fördjupningsprojekt

Vi vill tacka tjänstepersoner och boende i Bengtsfors kommun och alla dem som hjälpt oss och ställt upp för intervjuer, möten och samtal!

Preview(opens in a new tab)