Categories
Kandidatarbete 2022

Julia Forsberg

Stadsbygget Nya Majnabben omfattar cirka 19,9 hektar och ger plats åt 2230 nya invånare. Området tar form mellan älven och Oscarsleden och tar sig därmed an en viktig roll i stadens utveckling. Relationen till platsen, siktlinjer och grönska har varit tre av de stora utgångspunkterna i detta projekt.

Nabbebibblan är placerad på sådant vis att den omfamnar Biblioteksparken i västra delen av området. Tanken är att det i denna park ska finnas aktiviteter för både unga och gamla – exempelvis lekparker, utomhusgym och odlingslotter. Ett besök på biblioteket kan bli en heldagsupplevelse för barnfamiljen en ledig helg eller ett kort och lugnande besök för den stressade studenten.