Categories
Kandidatarbete 2021

Maija Virkki

Välkommen till stadsdelen på kanten mot älven där det blåa är ett viktigt element! Strandkanten blir tillgänglig med flera södervända kajplatser där bostadshusen, upphöjda på pelare, ger väderskyddade sitt- och aktivitetsplatser. Vatten från hav och himmel samlas upp i kanaler som leder ut i hamnbassängerna. Vid den södra bassängen, mitt i den gröna parken, hittar vi biblioteket. Ett hus i trä med en stabil röd botten och lanterniner för vackra rum att läsa i.