Categories
Kandidatarbete 2021

Nils Österberg

Stora och små möten i Fiskhamnen

I Göteborgs gamla fiskhamn ligger Fiskhamnens bibliotek. Bibliotekets speciella funktion som ett demokratiskt och offentligt rum gör det till en plats för möten mellan olika människor. Det är en kontrastrik miljö som berikas av besökarnas likheter och olikheter. Detta har legat till grund för gestaltningen av biblioteket. 

Göteborgs unika hamnkaraktär nytolkas i en ljusblå aluminiumfasad, som kontrasteras interiört av en exponerad trästomme. En rationell och rytmisk utformning av byggnaden skapar plats för livfulla möten och vackra utsikter mot älven. I byggnaden skapas rum för möten av olika slag och storlekar, som kan samverka utan att störa varandra.

Biblioteket bildas av en öppen utformning i både plan och sektion. Två kärnor av KL-trä bär konstruktionen och skapar grundläggande rumsligheter. Ett öppet flöde ger möjlighet till flexibilitet och förändring, samtidigt som det sömlöst syr ihop rummens olika karaktärer och skapar platser för möten mellan människor.