Categories
Kandidatarbete 2021

Rikard Murgård

Evermore står för det robusta och ärliga. Genom att vara enhetligt tydlig i sin form, materialitet och konstruktion blir biblioteket en smakfull monolit invid vattenbrynet.