Rurbana Framtider

Den sista uppgiften i kursens första del handlade om mer utforskande framtider för Bengtsfors. Målsättningen med uppgiften var att formulera och testa långsiktiga framtidsvisioner där Bengtsfors förutsättningar kommer till sin rätt. I övningen testade vi vad som händer i Bengtsfors om samhällsutvecklingen tar nya riktningar. För varje framtid formulerade vi samhällets övergripande organisation och kompletterade det med illustrationer, kartor och ritningar.