SWOT & Strategier för hållbar utveckling

Den gemensamma SWOT-analysen är en sammanfattning av analyserna vi gjort i de föregående deluppgifterna. Styrkor och svagheter beskriver befintliga förutsättningar i Bengtsfors, medan möjligheter och hot beskriver påverkan utifrån.