Categories
Kandidatarbete 2022

Tea Nygren

Ett kunskapsnav i en mjuk stad

Staden, människan och naturens historiska kamp mot varandra ska försonas och förenas i en ny stadsdel. Här ska tre gamla vänner som glidit ifrån varandra återigen mötas: staden, människan och naturen. För skapandet av en välmående, frodande och hållbar stadsdel. 

I mitt kandidatarbete presenteras ett stadsutvecklingsförslag för området Majnabbe i Göteborg, samt ett bibliotek som placeras däri.