Categories
Kandidatarbete 2022

Maja Nederman Thore

Vy från kajpromenaden mot pontonerna

Hur vill jag avsluta min kandidatutbildning? – Frågade jag mig själv. Jag som arkitektstudent har ju makten och ansvaret att forma framtidens arkitektur för att skapa en bättre värld. Projektet kom därför till att handla om hur en ny stadsdel och byggnaderna där kan anpassas efter höjd havsnivå.