Änglamarken och Kompostbiblioteket

Änglaparken knyter ihop Slottskogen, Yggdrasil (vid masthamnskajen) och Klippans naturområde.Här kan pollinerare och livsformer fritt ta sig genom det gröna. Omsorg läggs vid att integrera fri plats där ickemänskligt liv kan ta sig fram.

Vid udden kastar sig livet ner i havet

Container boenden i vattnet
Hundertwasserdelen inlagd under mark
Dimmans torg
Änglaparken

Kompostbiblioteket

kompostmusik

Färjetrafiken till Tyskland har flyttat till Arendal på Hisingen. Terminalområdet har av happy poets låtits förvandlas till parken änglamarken. Kastar man en sten västerut från Kajskjul 46 och kultur föreningen KUFs lokal Bubblan hamnar den i gamla Tysklandsterminalen. Träffar stenen en ruta dör tonerna ljuvligt där inne. Här har happy poets, av den gamla terminalen, skapat ett kompostbibliotek. Men en del av den gamla terminalen lämnades att stå orörd i förfall. Här har människor, ogräs  och djur som trotsat staketen efter hand helt tagit över. 

Det talas om att en speciell aktivitet börjat sprida sig där inne bland rederiets gamla lokaler. Människor sticker huvudet eller andra kroppsdelar in i mossan. Någon säger att de vill ge plats åt fantasierna att tränga in som moln ur sågade stenar. En annan har flyttat en flygel ut i vattnet och varje torsdag kväll sitter hen där och låter vågorna skölja genom strängarna för att lyssna till älvens djup.

carry me home

Inne i biblioteket samlas människor som vill upplösas in i den nya tiden. Här samlas också hela stadsdelens kompost. Från taket, mitt i byggnaden, låter man folk med skottkärra dumpa sitt matavfall. I varje lass läggs en utrangerad bok försiktigt in för att de gamla tankarna och orden däri ska ges ny plats att kastas om och lösas upp. Från botten av komposten tas sedan ord med förvandlad jord ut för att spridas i parken änglamarken. Happy poets menar att träden och växterna som sedan växer på platsen kommer ge nya tankar och inspirationer till de som vandrar i parken. Det liksom regnar ner ur bladen och på vintern ligger de och gror under marken. Om man lägger örat eller knät till marken ska man till och med kunna känna de nya orden. 

Ord blir Jord

Som besökare och personal i Biblioteket komposten lockas man att delta i den förvandling av (j)ord som sker framför ögon, öra, näsa, mun och hud. Genom sina sinnen kan man på olika sätt i byggnaden uppleva nedbrytningen och omskapandet av (j)orden. Det finns även sätt att interagera med de andra livsformerna som belivar platsen. I det sydvästra Fladdermusrummet kan man i tystnad och mörker sitta och andas tillsammans med det fantastiska djuret. Om det föds nya ord och tankar kan man gå ut i rummet utanför och skriva ned på dator eller papper. Det finns de som snappat upp hela meningar direkt ur fladdermusrummet och stoppat in i komposten och redan samma höst sett hur meningen regnat ner med bladen i parken. Hur långa strofer av fladdermus letat sig ner till älven och vidare ut i havet.

till fladdermössen

Att såga ner den gren du sitter på

personen som satt uppe i trädet började såga av genen den själv satt på

men när grenen sågats av, föll den inte

Personen skakade på huvudet och flyttade till en annan gren och sågade av den

inte heller föll den grenen ner 

då provade personen en tredje gren

men inte heller den föll ner 

då tog personen och gav sej på stammen

och sågade av hela stammen och tryckte på trädet

men inte heller trädet föll

då klättrade personen ner från trädet

och satte sågen i jorden och sågade

och nu föll marken

ashikawa mo/ happy poet

Leave a Reply